Standard Room Suite
Standard Room Suite

ห้องพักมาตรฐาน บริเวณชั้นล่าง วาง2 เตียงเดี่ยว พร้อมห้องน้ำในตัว รองรับสำหรับสองท่าน

Three Bed Suite
Three Bed Suite

ห้องพัก วาง 1เตียงคู่ และ1 เตียงเดี่ยว พร้อมห้องน้ำในตัว รองรับ 3 ท่าน แบบไม่ต้องขอเตียงเสริม

Family Bed Suite
Family Bed Suite

ห้องพักสำหรับครอบครัว วาง 1 เตียงนอนใหญ่ และ 4 เตียงเดี่ยว พร้อมห้องน้ำในตัว สำหรับ 5-7 ท่าน

View Room Suite
View Room Suite

ห้องพักบนชั้นสอง วาง 2 เตียงเดี่ยว กับระเบียงกว้างหน้าห้องสำหรับสองท่าน