หลีเป๊ะ...มัลดีฟส์เมืองไทย

 เกาะในฝันสวรรค์ของนักเดินทาง ......ถ้าจัดอันดับ 1-3 ทะเลไทยที่สวยงาม ใน 3 อันดับนี้ต้องมี เกาะหลีเป๊ะ อย่างแน่นอน เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่มีน้ำทะเลใส ทรายขาว และเป็นแหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความหลากหลายของโลกใต้น้ำไม่ว่าจะเป็นปะการัง ปลาทะเล หรือดอกไม้ทะเล ด้วยความสวยงามของเกาะหลีเป๊ะจึงมีคนขนานนามเกาะหลีเป๊ะว่าเป็นมัลดีฟประเทศไทย และ ททท ได้ยกให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะสุดโรแมนติค 1 ใน Dream Destination ของประเทศไทยที่ควรไปซักครั้งนึงในชีวิต

ข้อมูลเกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะใน จ.สตูล ทะเลฝั่งอันดามัน อยู่ใกล้กับน่านน้ำประเทศมาเลเซีย และไม่ไกลจากเกาะลังกาวีของมาเลเซีย บนเกาะมีพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของเกาะคล้ายกับบูมเมอร์แรง ที่มาของชื่อ “หลีเป๊ะ” มาจากภาษาชาวเลอุรักลาโว้ย แปลว่า กระดาน หรือ แบนราบ เนื่องจากภูมิประเทศของเกาะหลีเป๊ะเป็นที่ราบ ไม่มีภูเขา บนเกาะหลีเป๊ะมีหาดใหญ่ๆ อยู่ 3 หาด ได้แก่หาดพัทยา หาดซันไรส์ และ หาดซันเซต มีน้ำทะเลที่ใสมาก ทรายขาวละเอียด มีแนวปะการังรอบเกาะหลีเป๊ะ

“หลีเป๊ะ” เดินทางได้สะดวกทั้งปี โดยมีทั้งเรือโดยสารที่เป็นเรือเร็ววิ่งผิวน้ำขนาด 3-5 เครื่องยนต์ จากท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล วันละ 2 เที่ยวในฤดูการท่องเที่ยว

 การเดินทางมาเกาะหลีเป๊ะ

* ทางทั้งรถยนต์ส่วนตัว จอดที่ท่าเรือปากบารา

* ทางเครื่องบินมาลงได้ที่สนามบินหาดใหญ่ และ สนามบินตรัง จากนั้นก็ต่อรถตู้ไปลงที่ท่าเรือปากบารา สำหรับสนามบินที่สะดวกในการเดินทางจะเป็นสนามบินหาดใหญ่ เนื่องจากมีเที่ยวบินเยอะ เวลาดี สะดวกในการนั่งรถ ต่อเรือ รถตู้ก็มีเยอะ ส่วนสนามบินตรังนั้นจริงๆ แล้วระยะทางไปท่าเรือปากบาราใกล้กว่าสนามบินหาดใหญ่เสียอีก แต่ไม่ได้รับความนิยม เพราะเที่ยวบินมีน้อย รถตู้ก็มีน้อยไปด้วย และมีความเสี่ยงที่จะไปไม่ทันเรือรอบ 11.30 น. เพราะรถตู้ต้องไปรับคนหลายที่

- ระยะทางจากสนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา = 131 กิโลเมตร

- ระยะทางจากสนามบินตรัง – ท่าเรือปากบารา = 106 กิโลเมตร