โปรแกรมเพิ่มเติม

จัดแพ็คเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ

ห้องพักรีสอร์ท

รถตู้ปรับอากาศ

เรือสปีดโบ๊ท

เรือไม้หางยาว

ทริปดำน้ำ

📝ใบอนุญาต เลขที่ 43/00743

เงื่อนไขการจองห้องพักและการชำระเงิน

1.       ติดต่อเจ้าหน้าที่ Lipe Brother Resort เพื่อตรวจสอบห้องพัก

ออฟฟิศ: 090-2253701 , 063-5899499

คิงส์: 0810999499

เอิง: 097-081-5566

จิโอ: 06-4073-3331

2.       หากมีห้องพักว่าง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที และโอนเงินมัดจำค่าห้องพักอย่างน้อย 50 % ของค่าห้องพักรวม ภายใน  24 ชั่วโมง หรือภายระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด มิฉะนั้นการจองอาจถูกยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

3.       เมื่อโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทึ่เพื่อยืนยันการจองห้องพักโดยทันที และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ

4.       หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือยกเลิกห้องพัก กรุณาแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อย  15 วันก่อนถึงวันเข้าพัก หากเกินจากเวลาที่กำหนด รีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ในการการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

 ช่องทางการชำระเงิน

บัญชีธนคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายพลากร  ลัคนาวงค์ เลขที่บัญชี 206-205-5920

 ช่องทางการติดต่อ Lipe Brother  Resort

 LINE ID : @lipecenter

 Facebook: Lipe Brother Resort and Travel

 Fan page : Lipe Brother Resort

 Email : lipetravelcenter@gmail.com

 Tel. : ออฟฟิศ: 090-2253701  063-5899499  081-0999499   097-081-5566   06-4073-3331

 *รีสอร์ทอาจ แก้ไข ปรับปรุง ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า